بر اساس این چارچوب تیم مذاکره کننده خواستار این است که در حوزه هسته ای حق جمهوری اسلامی در برگشت سریع به نقطه قبل از توافق در صورت خروج امریکا به رسمیت شناخته شود.

 در حوزه اقتصادی نیز تاکید بر حذف کامل رژیم تحریمی در موارد توافق شده است تا ایران از مزایای اقتصادی رفع تحریم بهره مند شود و شرکت های خارجی امکان همکاری با بخش های مختلف اقتصادی ایران را داشته باشند.

طرف غربی در حالی مدعی می شود که این مبحث جدید و فراتر از برجام است که حسین امیرعبداللهیان تاکید دارد این موارد کاملا در چارچوب برجام درخواست شده است.

در کیوسک امروز علاوه بر این نکته به تحریم های جدید علیه ایران، ورود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به قیمت خودرو، یک سرمایه گذاری محبوب جدید، مافیای فروش نقش و … پرداخته شده است.