راهپیمایی اربعین در بیشتر روزنامه‌های صبح تهران منعکس شده بود. روزنامه «همشهری» در صفحه یک خود نوشته است: «۱۱.۲ میلیون زائر در سال ۹۵ به ۲۲ میلیون نفر در اربعین امسال رسید.» 

در ادامه برنامه تیتری از روزنامه «جمهوری اسلامی» را مرور کردیم، این روزنامه نوشته که سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با رد بیانیه مشترک سومین نشست گفتگوهای سیاسی عربی-ژاپنی درباره جزایر سه گانه ایرانی، این اقدام را مغایر با اصل عدم دخالت در امور داخلی و احترام به تمامیت ارضی کشورها دانست.

از روزنامه «دنیای اقتصاد» جنجال تازه بر سر تغییر نام کشور هندوستان را خواندیم و از روزنامه «اعتماد» هم ابعاد تازه انفجار در معدن طزره را بازخواندیم.