اما بررسی‌های اکوایران نشان می‌دهد، «پیش‌بینی‌های بانک جهانی» از نرخ رشد اقتصادی ایران اختلاف زیادی با «نرخ رشد محقق شده» دارد.