به گفته یک منبع آگاه به اکو ایران در مذاکرات قبلی ایران و طرف های غربی توافق کرده اند مسیر مسائل پادمانی از مذاکرات جدا شود و طرف غربی بحث های پادمانی را به احیای برجام تسری ندهد. اما ایران با وجود این نکته اصرار دارد پرونده باز شده برای ایران در آژانس انرژی اتمی قبل از روز بازاجرا بسته شود که به نوشته آکسیوس این مرحله از توافق مهمترین بخش از توافق احیای برجام است.

سفر امیرعبداللهیان به روسیه از دو جهت دیگر هم حائز اهمیت است، یک توافق اقتصادی با این کشور بر سر وصل شدن سیستم پرداخت اعتباری روسیه(میر) به سیستم شتاب ایران و دوم میانجیگری ایران در جنگ اکراین.

به نوشته رسانه‌ها وزیرامور خارجه کشورمان حامی پیام ابتکار صلح برای جنگ روسیه و اوکراین از طرف ماکرون رییس جمهور فرانسه است.

مرگ گورباچف هم از دیگر سوژه‌های امروز رسانه‌هاست.