با وجود موضع معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روزنامه‌های ایران حال و هوای سیاسی، طور دیگری است. روزنامه «هم‌میهن» با اشاره به توئیت امیرعبداللهیان، درباره پیش‌زمینه‌های گام بعدی سوال کرده و روزنامه «سازندگی» خواسته‌های ایران و آمریکا از هم را برجسته کرده است.

روزنامه «ایران» امروز با دو صفحه یک متفاوت منتشر شده که می‌توان سرنخ دو تیتر متناقض این روزنامه را در تیتر یک روزنامه «آرمان امروز» پیدا کرد.

روزنامه «رسالت» درباره گران نشدن بنزین نوشته است؛ گمانه‌ای که «همشهری» اعتقاد دارد ساخته و پرداخته بی‌بی‌سی است.

«دنیای اقتصاد» به نقل از وزیر خارجه پیشین انگلیس نوشته وقت اعتراف به کودتا بودن ۲۸ مرداد فرا رسیده است.

اسحاق جهانگیری هم در گفت‌وگویی با «شرق» تاکید کرده انتخابات پیش رو برای جمهوری اسلامی اتفاق مهمی است.