علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز این هفته، از تاثیر سیاست های انقباضی بر بیت‌کوین گفته و اضافه میکند امکان دارد بیت کوین کف قبلی خود را نیز بشکند.