بنظر می رسد شاخص دلار همچنان مسیری صعودی داشته باشد و از ارزهای دیگر پیشی بگیرد.

علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز بررسی میکند که قدرت داشتن دلار تا کجا میتواند ادامه داشته باشد.