ویدئو های مرتبط

هسته تلخ بورس

هسته بورس، در برابر هیجانات تاب ندارد و مدام هنگ می کند. ناظران بازار هم ،هر بار انگشت اتهام را به سوی می گیرند و از کارگزاری تا عرضه ها و باز شدن نمادها را مقصر می دانند. این در حالی است که به خاطر تحریم ها، امکان تکمیل هسته معاملاتی وجود ندارد و تنها می توان با حذف آیین نامه های دست و پاگیری مانند، حجم مبنا و دامنه نوسان، بار هسته را کاهش داد و تا حدی مانع تکرار هنگ ها شد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد