انفجار قیمت سیمان؟

صنعت سیمان مدعیست که تا همین لحظه 63 درصد بابت افزایش قیمت انجام نشده در سال گذشته طلبکار است.

 

قیمت سیمان قرار بود سال گذشته 100 درصد و در دو مرحله افزایش یابد که مرحله دوم آن با حوداث سال گذشته که متعاقب افزایش قیمت بنزین صورت گرفت همزمان شد و به سال جاری موکول شد.

فعالان سیمانی افزایش هزینه‌های سربار و قیمت‌ها در طی این مدت را بلای جان این صنعت میدانند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد