بازدهی 147 درصدی بورس در آخرین بهار قرن!

بورس، آخرین روز بهار را با بازدهی حدود 150 درصد و شاخص بالایی یک میلیون و 270 هزارواحد، پشت سرگذاشت.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد