فساد با نیت خیر

بسیار این صحبت به میان می‎آید که اگر فلان سلطان را اعدام کنیم یا فلان رییس را عوض کنیم، فساد در آن حوزه کاهش می‎باید، اما باید گفت این امر خوش خیالی بیش نیست. فسادها نتیجه سیاست‎های اقتصادی‎ای است که بعضا با هدف خیرخواهی برای مردم و رفع مشکلات آنان انجام می شود، در حالی که نتیجه‎ای ندارد جز فساد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد