توهم کنترل نقدینگی با ابزار بورس؟

گاهی پدیده‌هایی در اقتصاد رخ می‌دهند که با توضیحات متعارف نمی‌خوانند؛ اما بعضی اصرار دارند که با توضیحات قبلی خود منطبقشان کنند. مدتی است که دو تصویر متضاد در قاب اقتصاد ایران جلوه‌نمایی می‌کند. در یک طرف رشدهای «سالانه» منفی تولید و سرمایه‌گذاری و در طرف دیگر رشدهای «روزانه» مثبت ارزش سهام آنها! آیا سیاستگذاران درگیر این توهم شده اند که به رغم خطای فاحش در افزایش نقدینگی توانسته اند آن را مدیرت و کنترل کنند؟ و آیا این توهم ممکن است این خطر بزرگ را ایجاد کند که نیازی نیست گام هایی موثر برای کاهش کسری بودجه و کنترل رشد نقدینگی بردارد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد