بازدید رئیس کل بیمه مرکزی از مجموعه رسانه‌ای دنیای اقتصاد

رییس کل بیمه مرکزی، با حضور در گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد از بخش‌های مختلف این رسانه بازدید کرد و تحلیلی از فضای صنعت بیمه در ایران داشت

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد