افزایش نرخ سود کوتاه مدت بانکی با هدف کنترل تورم و نقدینگی؟

نرخ سود به عنوان یک ابزار کوتاه‌مدت برای مهار نوسان اقتصادی در ادبیات پولی مطرح است. سیاست‌گذار پولی نیز اخیرا در اولین گام، نرخ سود سپرده‌های یکساله را از ۱۵ به ۱۶ درصد ارتقا داد و با تعریف سپرده‌های ۲ساله با نرخ ۱۸ درصد، سعی کرد با افزایش جذابیت سپرده‌های بانکی، عملیات قبض نقدینگی را اجرایی کند. آیا این بار فرصت اصلاح ساختار پولی بر اساس رسیدن به تورم هدف، توسط بانک مرکزی عملیاتی خواهد شد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد