چرا سازمان بورس مجوز شرکت سبدگردانی نمی دهد؟

در بورسی که بدون احتساب دارندگان سهام عدالت بیش از ۱۵ میلیون کد بورسی در آن صادر شده است و ارزش معاملات خرد قابل قیاس با سال گذشته نیست، بروز رفتارهای هیجانی بازار به امری عادی بدل شده است. علت اصلی بروز اینگونه حرکات، حضور خیل عظیمی از افراد غیر حرفه ای در بازار است که عمدتا با سیگنال خرید و فروش کانال ها اقدام به خرید فروش میکنند.

 

این در حالی است که بخش زیادی از این افراد میبایست با رجوع به نهادهای مالی اعم از صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های سبدگردانی، تصمیم به بهره گیری از پتانسیل بازار سرمایه میگرفتند.

اما آیا فقط این افراد هستند که مقصر رفتار غیر حرفه ای هستند یا مدیران سازمان بورس؟

سازمان بورس اساسا در اعطای مجوز جدید به نهادهای مالی با خست برخورد میکند و دلیل آن را حساسیت در استانداردها میداند، اما تمامی فعالان بازار به خوبی میدانند این موضوع صرفا بهانه ایست که امکان رد یا تایید ندارد و مستمسک این روزها شده است.

شنیده ها حاکیست که حدود ۴۰۰ درخواست برای دریافت مجوز شرکت سبدگردانی در نوبت بررسی قرار دارد...

در شرایطی که باید تمام هم و غم مدیران و فعالان بازار، هدایت پول های تازه به سمت نهادهای حرفه ای باشد، آیا سازمان بورس رسالتی به جز حرف و ادعا برای خود قائل است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد