پیشتازی تورم ملکی در مناطق جنوبی

رشد قیمت مسکن در نیمه دوم سال ۹۶ از مناطق شمالی تهران آغاز شد و این رشد از سال ۹۷ به مناطق جنوبی سرایت کرد.

 

با رشد قیمت مسکن، به تدریج تورم ملکی در مناطق جنوبی از مناطق شمالی پیشی گرفت؛ به این معنا که شیب افزایش قیمت در مناطق جنوبی تندتر از مناطق شمالی شد.

روایت آمارهای رسمی از قیمت مسکن در مناطق شمالی و جنوبی چیست؟ 

کارشناسان علت پیشتازی تورم ملکی در مناطق جنوبی را چه می‌دانند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد