کرونا با صنعت گردشگری جهان چه کرد

بیش از شش ماه از همه گیری ویروس کرونا در جهان می‌گذرد. حالا آژیر قرمز صنعت گردشگری به صدا درآمده و آمارهای سازمان جهانی گردشگری نشان می‌دهد، این صنعت در معرض ورشکستگی جهانی است. برآوردها نشان می‌دهد، ضربات سنگین کرونا بر صنعت گردشگری جهانی ادامه دار است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد