تورم فعلی چه مخاطراتی برای جامعه ایران دارد؟

تورم در تیرماه امسال دومین رکورد دهه نود به حساب می‌آید. حالا این نگرانی وجود دارد که مهار تورم به آرزوی دست نیافتنی برسد و چه بسا ایران به سمت ابرتورم برود اما تورم فعلی چه مخاطراتی برای اقتصاد ایران دارد و می‌تواند آن را به سمت ابرتورم پیش ببرد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد