عبور درآمدهای دیجیتال از درآمدهای نسخه چاپی روزنامه ها

بحران کرونا بر صنعت روزنامه نگاری و رسانه های دیجیتال و چاپی هم اثرات منفی بزرگ داشته است. مارک تامپسون، مدیر شرکت نیویورک تایمز که از سال ٢٠١٢ در این سمت بوده و ماه آینده آن را ترک می‌کند، درباره وضعیت این روزنامه، برنامه های آن در زمینه جذب مشترک برای نسخه چاپی و دیجیتال دیدگاه های خود را بیان می‌کند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد