آشفته بازار اقتصاد ایران به نفع کیست؟

هر وضعیتی در اقتصاد، متضرران و منتفعانی دارد. آشفته بازار اقتصاد ایران که غالب جامعه را متضرر کرده، منتفعانی هم دارد. افراد و گروه‌هایی که در اقتصاد انحصاری و غیرشفاف، با دسترسی به «اطلاعات غیرقابل دسترس برای عموم» از تصمیمات آتی مطلع می‌شوند!

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد