وضعیت بیمارستان‌های آمریکا وخیم است!

شش ماه از آغاز همه‌گیری کرونا می‌گذرد و بیمارستان‌های آمریکا همچنان با کمبود شدید تجهیزات حفاظتی شخصی مواجه هستند. این در حالی است که آمریکا بزرگ ترین اقتصاد جهان است و سازمان جهانی بهداشت این کشور را از لحاظ آمادگی برای مقابله با همه‌گیری‌ها در رتبه یک قرار داده است. ریچارد پولاک، رییس انجمن بیمارستان‌های آمریکا، درباره وضعیت مالی بیمارستان‌ها و چند موضوع دیگر به نکات جالب‌توجه اشاره کرده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد