جای خالی نفت در بودجه چگونه پر می‌شود؟

دخل و خرج دولت در بهار امسال نشان می‌دهد که وابستگی به نفت به نزدیک صفر رسیده است.میزان درآمدهای نفتی در ۳ ماه نخست سال‌جاری کمتر از ۸۰۰ میلیارد تومان بوده. در حالی که در سه ماه اول سال ۹۸ بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل نفت عاید دولت شده بود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد