حاشیه نشینی در استان‌های ایران چگونه است؟

بر اساس آمار سرشماری سال ۹۵ است، جمعیت حاشیه‌نشینی کشور بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون نفر تخمین زده می‌شود. کرج و زاهدان دارای بیشترین جمعیت حاشیه نشین در کشور هستند. به استناد آمارهای رسمی، ۳۸.۵ درصد جمعیت کرج را حاشیه نشینان به خود اختصاص می‌دهند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد