حنای پوتین دیگر رنگی ندارد

طبق تحلیل اکونومیست پوتین در زمینه کاهش وابستگی دولت به صادرات فرآورده‌های هیدروکربنی ناتوان بوده و از همین رو کاهش قیمت نفت در ماه‌های اخیر و پاندمی کرونا، صدمات سهمگینی به اقتصاد روسیه زد. حالا هرچه تنگنا برای پوتین بیشتر می‌شود، او هیچ چیز برای ارائه دادن ندارد مگر احساس ملی‌گرایی و نوستالژی. اما به مشکل آنجاست که این حقه نیز دیگر قدرت روزهای اول را برای او ندارد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد