برق مجانی وعده‌ای برای ارزان فروشی منابع

برق مجانی وعده‌ای که هر از گاهی سیاسیون از آن استفاده می‌کنند. وعده‌ای که مانند بسیاری از طرح‌های عوام فریبانه ظاهری زیبا اما پرخطر دارد. سیاست‌های مشابه آن را می‌توان در طرح مسکن مهر یا یارانه نقدی مشاهده کرد. طرح‌هایی که نتجیه آن دامن بخش قابل توجهی از اقشار جامعه را گرفت. و اینبار طرحی نو برای ارزان فروشی منابع؛ برق رایگان!

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد