نتایج وعده گشایش اقتصادی؟

دقیقا یک ماه از وعده رئیس جمهور محترم در خصوص گشایش اقتصادی میگذرد! یک ماهی که بازارهای مختلف و موازی، هر کدام حال و روز متفاوتی داشتند... بورس ریخت، دلار و سکه افزایش نرخ داشتند و خودرو با سرعت از جلوی خیلی قیمت ها رد شد! گشایش اقتصادی وعده داده شده همین بود یا هنوز شروع نشده است؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد