نامه یک ربات به انسان ها در گاردین : از ما نترسید

روزنامه گاردین مقاله‌ای را از یک هوش مصنوعی چاپ کرد. نام این هوش مصنوعی GPT-۳ است و از او خواسته شده که انسان ها را متقاعد کند از ربات‌ها نترسند. این ربات با دسترسی به اینترنت و فرایند یادگیری مقاله‌ای نوشت که از نظر کیفیت زبان و محتوا تعجب‌برانگیز شد و حتی خیلی‌ها را ترساند!

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد