کدام کشورها بهترین مزایای بیکاری کرونایی را دارند؟

شیوع کرونا در چند ماه گذشته، اقتصاد جهانی را بیش از انتظارات اولیه تحت فشار قرار داده و موج بیکاری حاصل از افت تقاضا، این مسئله را به دغدغه دولتمردان بدل کرده است. اخیرا سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارشی به بررسی وضعیت کشورهای عضو پرداخته است و بررسی کرده که کدام کشورها در این دوران کرونایی، در زمینه بیمه بیکاری پرداختی‌های بیشتری دارند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد