دور باطل خودروسازی!

عملکرد مالی سه شرکت خودروساز بورسی کشور مربوط به دوره بهار اعلام شد. بر اساس این گزارش، به رغم رشد تولید و فروش خودروسازان در سه ماهه امسال نسبت به سه ماهه سال ۹۸ اما میزان زیان صنعت خودروسازی بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد