چرا ابرچالش‌های اقتصادی ایران حل نمی‌شود؟

سخن گفتن از گشایش اقتصادی در زمانه تکثیر ابرچالش‌‌ها شاید به طنز بیشتر شبیه باشد احتمالا به همین دلیل هم پرونده گشایش اقتصادی به سرعت بایگانی شد اما واقعا به چه دلیل یک بار برای همیشه به دل آن نمیزنیم چرا توان حل ابرچالش‌ها را نداریم؟ مگر ایران از آلمان بعد از جنگ جهانی دوم بدتر است؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد