نقش دو بازار خارجی بر دلار ۲۸هزارتومانی

تاثیر دو بازار خارجی بر معاملات بازار ارز داخلی در روزهای اخیر افزایش یافته است: بازار معاملات ارز هرات افغانستان و بازار حواله درهم امارت. اما این تاثیر چه بوده؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد