رتبه پایین توسعه انسانی در ایران

بانک جهانی در گزارشی شاخص توسعه انسانی را اعلام کرد در بیشتر شاخص‌ها کشورهای آفریقا و جنوب آسیا بدترین وضعیت و اروپا و آمریکای شمالی بهترین وضعیت را دارند. ایران در بین کشورهای با توسعه انسانی «متوسط رو به پایین» قرار دارد

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد