تورم خودرویی در دهک برخوردار

نرخ تورم کل کشور در شهریور ماه ١٣٩٩ برابر ٢٦,٠ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٢٣.٤ درصد برای دهک اول تا ٢٩.٩ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. از تورم ماهانه ۵.۸ درصدی دهک دهم، ۲.۹ درصد آن مربوط به حمل و نقل است. جهش قیمت خودرو دلیل اصلی آن است، به نوعی خودرو باعث فاصله تورمی دارا و ندار شده است. خودرو در سبد مصرفی دهک دهم نقش پررنگ‌تری نسبت به دهک‌های دیگر دارد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد