یارانه میلیاردی آب برای مناطق یک تا سه

با احتساب یارانه دو هزار تومانی برای هر متر مکعب آب،‌ در هر روز یک میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان، یارانه میلیاردی آب برای مناطق یک تا سه پرداخت می‌شود.

یارانه میلیاردی آب برای مرفه‌نشینان

بهای تمام‌شده برای تولید هر متر مکعب آب در تهران ۲۷۰۰ تومان و متوسط قیمت فروش ۷۰۰ تومان است، پس در هر متر مکعب آب در تهران ۲۰۰۰ تومان یارانه پرداخت می‌شود.

البته این یارانه برای کالای ضروری مثل آب بد نیست، اما وقتی مقدار زیادی از آب مصرفی شهر تهران در خانه‌های لوکس شمال شهر صرف پر کردن استخر و آبیاری درختان می‌شود، پس باید به این موضوع به شکل دیگری نگاه کرد و آن این‌که قیمت فروش پایین و یارانه آب موجب افزایش مصرف شده‌است.

بر اساس گزارش آبفا ساکنان تهران در یک روز (۲۵ شهریور) یک میلیون و ۳۰۴ هزار متر مکعب آب مصرف کرده‌اند که باتوجه به این آمار ۴۷ درصد از میزان مصرفی آب مربوط به پرمصرف‌هاست که در مناطق یک تا سه ساکن هستند. این درصد برای پرمصرف‌های بالاشهر نشین برابر با ۶۱۲ هزار و ۷۷۶ متر مکعب.

با احتساب یارانه ۲۰۰۰ تومانی برای هر متر مکعب آب،‌ در هر روز یک میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان از بودجه عمومی صرف پر کردن آب‌های استخر و باغات مناطق یک و دو و سه می‌شود.

این در حالی است که با یک راهکار ساده یعنی افزایش قابل توجه نرخ آب بها برای پله های بالای مصرفی این یارانه میلیاردی برای مرفه‌نشینان حذف می شود. کسانی که در حد عرف و برای کارهای روزمره خود از آب استفاده می کنند یارانه بگیر هستند اما کسانی که مصارف نامتعارف مثل پرکردن استخر و آبیاری باغات دارند باید بهای واقعی آب را بپردازند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد