همه چیز درباره وام مسکن ۴۰۰ میلیونی

تسهیلات مسکن جوانان با دوره انتظار حداقل ۵ و حداکثر ۱۵ ساله افزایش یافت.

سقف تسهیلات در تهران برای دوره ۵ ساله به ۲۱۰ میلیون تومان و برای دوره ۱۵ ساله به  ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. 

میزان وام در کلانشهرهای اصفهان،قم،شیراز،اهواز،کرج،کرمانشاه،مشهد و تبریز برای دوره ۵ساله ۱۵۰ میلیون تومان و برای دوره ۱۵ ساله ۳۳۰ میلیون تومان شد.

همچنین این رقم در سایر شهرها برای دوره ۵ ساله به ۱۰۰ میلیون تومان و برای دوره ۱۵ ساله به ۲۹۰ میلیون تومان افزایش یافت.

اما در صورت تقاضا برای وام ۲۱۰ میلیونی (پس از دوره انتظار ۵ سال) یا وام ۴۰۰ میلیونی (پس از دوره انتظار ۱۵ سال) چقدر باید پرداخت کنید؟

در این گزارش سه روش سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات مسکن در تهران محاسبه شده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد