روی پنهان جنگ اول ترامپ و بایدن

آبروریزی برای آمریکا، این جمله ای است که برخی از رسانه های آمریکایی بعداز مناظره اول دونالد ترامپ و جو بایدن استفاده کردند، مناظره ای که شرکت کننده های آن بارها حرف هم دیگر را قطع کردند. ظاهر ماجرا بر اساس نظرسنجی‌ها این است که بایدن پیروز مناظره بوده است، اما این مناظره یک روی پنهان دارد که «اکوایران» به بررسی آن پرداخته است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد