دعوای کرونایی سران قوا

جلسه امروز سران قوا، لغو شد. اما بیشتر از آنکه مهم باشد چه تصمیماتی به تعویق افتاد، علت لغو جلسه به موضوعی داغ بدل شد. آنچه به حواشی لغو اولین جلسه سران در پاییز افزود، دعوای مجازی نزدیکان رئیس جمهور و رئیس مجلس بود. «اکو ایران» نگاهی به اصل ماجرا کرده است.

امروز قرار بود به سیاق ماه های گذشته جلسه سران قوا با حضور حسن روحانی، محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی برگزار شود، جلسه ای که از سوی دولت لغو شد. ممکن است لغو شدن چنین جلساتی به دلیل پیش آمدن انواع و اقسام گرفتاری ها عادی به نظر برسد اما این جلسه به یک دلیل عجیب برگزار نشد: رعایت نکردن پرتکل های بهداشتی مربوط به کرونا از طرف رئیس مجلس. اتفاقی که به خودی خود حاشیه هایی داشت اما وقتی منتهی به لغو جلسه سران قوا شد، یک جنجال تمام عیار درست کرد و به حمله های لفظی اهالی دولت با اطرافیان رئیس مجلس انجامید.

ماجرا از این قرار بود که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به همراه تیمی از مشاوران و کارکنان مجلس و البته خبرنگاران،‌ تصمیم گرفت از بخش بستری بیماران بد حال کرونایی در بیمارستان امام خمینی بازدید کند. به محض اینکه تصاویر این بازدید منتشر شد، انتقادهای مختلف به سمت او روانه شد، منتقدان می گفتند در حالی که این بیماران ممنوع الملاقات هستند و حتی نزدیکانشان اجازه سر زدن به آنها را ندارند چرا رئیس مجلس جان خودش، همراهانش و البته کسانی که در روزهای آینده به صورت شبکه وار با این افراد در تماس هستند را به خطر انداخت. از طرف دیگر هواداران قالیباف و رسانه های همسور با رئیس مجلس با پوشش این اقدام، ان را به پای شجاعت آقای رئیس و مرد میدان بودن او گذاشتند. به محض اینکه حاشیه های ماجرا شروع کرد به آرام گرفتن، خبر دیگری جان دوباره ای به آن دمید: لغو جلسه سران قوا از سوی روحانی به دلیل احتمال انتقال ویروس از سوی رئیس مجلس.

به این ترتیب اطرافیان قالیباف که قبل از آن هم شروع به انتقاد از روحانی به دلیل احتیاطش کرده بودند، دعوای لفظی را وارد فاز تاره ای کردند. محمدصابح مفتاح که از یاران قدیمی قالیباف محسوب می شود اعلام کرد که با توجه به رفتارهای قبلی روحانی،‌ از لغو این جلسه تعجب نکرده است. از آن سو،‌ دولتی ها اطرافیان قالیباف را به گرفتن دست پیش متهم کردند و گفتند که چنین بی احتیاطی از سوی رئیس مجلس نه تنها نشانه مردمی بودن او نیست بلکه مردم از چنین مسئولی توقع دارند که با رعایت پرتکل های بهداشتی و رفتاری مشابه آنچه از مردم خواسته می شود، مردمی بودن خودش را نشان بدهد. عده ای دیگر هم پا را فراتر گذاشته و قالیباف را به رفتارهای نمایشی متهم کردند. جالب اینکه هنوز هیچ واکنشی به لغو جلسه سران قوا و دلیل آن از سوی یکی دیگر از اضلاع مثلث جلسه یعنی قوه قضائیه شنیده نشده است.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد