برندگان نوبل فیزیک در ۲۰۲۰

جایزه نوبل فیزیک از سال ۱۹۰۱ میلادی تاکنون ۲۱۶ برنده داشته است. اما جایزه نوبل فیزیک ۲۰۲۰ به فیزیکدان و ریاضیدان بریتانیایی، اخترشناس آلمانی و ستاره شناس آمریکایی تعلق گرفت. برندگان نوبل فیزیک امسال به چه افرادی و به تحقیق درباره چه موضوعی تعلق گرفت؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد