رمزگشایی از رکوردزنی تاریخی در بورس تهران

اقبال بازار سرمایه به گروه خودرویی در هفته اخیر توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.

 اوج این داستان دیروز در گروه خودرویی و به خصوص در نماد «خودرو» رخ داد. جایی که به لحاظ حجم معامله، رکورد جدیدی در تاریخ بازار سرمایه ثبت شد. از نظر ارزش نیز معاملات دیروز خودرو در جایگاه دوم تاریخ بورس تهران قرار می‌گیرد. با توجه به گزارش‌های مالی منتشر شده از این گروه خودرویی، تحلیل رکوردشکنی دیروز پیچیده بوده است. برنامه امشب «فردایی» با استفاده از نظر «عرفان هودی»، کارشانس بازار سرمایه به دنبال رمزگشایی از این ابهام رفته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد