رکورد‌های جدید بازار مسکن

به نظر بیشتر توجهات در بازار مسکن به سمت رکوردهای خرید و فروش متمرکز شده است، اما در تابستان امسال تحولات زیادی در اجاره مسکن ثبت شده است. این گزارش مهمترین رکوردهای اجاره را بررسی می‌کند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد