دارا سوم برای ۴ میلیون ایرانی

بعد از دارا یکم و پالایش یکم نوبت به ورود سومین صندوق سرمایه‌گذاری دولتی رسیده است. این صندوق با تخفیف ۲۰ درصد برای هر کد ملی تا سقف ۵ میلیون تومان در آبان ماه ارائه می‌شود. سه بانک ملت، تجارت و صادرات عناصر این صندوق را تشکیل می‌دهند. حدودا چه تعداد ایرانی می‌توانند اقدام به خرید کنند؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد