جریان شغلی عجیب در بازار کار

بازار کار با یک جریان شغلی عجیب مواجه است. بازاری که دو جنس متفاوت از «بیکاران» دارد. اما جریان شغلی عجیب بازار کار به «شانس دستیابی به شغل» در هر یک از دو گروه بیکاران بر می‌گردد. نکته جالب اینکه، شانس بیکارانی که مدت‌ها منتظر شغلند، برای دستیابی به شغل، با اختلاف، کمتر از گروهی از بیکاران تازه‌وارد است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد