الگوی رفتار جدید در بورس؟

اواخر بهار ۹۹ اگر صحبت حباب در بازار سرمایه می‌کردید، قطعا با واکنش سخت برخی ابرکارشناسان بورس مواجه می شدید! ابرکارشناسانی که از “پارادایم جدید” صحبت به میان می‌آوردند و زمین و زمان را به هم می‌دوختند تا قیمت ها و روند بازار را توجیه کنند. اما طبق معمول اقتصاد خود را با حرف و ادعا و دستور هماهنگ نکرد. اقتصاد ذات خودش را دارد و چه خوشمان بیاید چه نه، با روی خوش یا به زور، در نهایت باید به آن تن داد. شاید بد نباشد از خودتان بپرسید که در این روزهای قرمزرنگ بورس رفتار معاملاتی شما نسبت به بهار تغییری داشته است؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد