آینده‌نگری مالی به چه معناست ؟

چرا ۲ نفر در وضعیت شغلی یکسان در هنگام بازنشستگی وضعیت متفاوتی دارند و سطح زندگی شان با یکدیگر تفاوت دارد؟ این موضوع می‌تواند ناشی از آینده نگری مالی متفاوت افراد باشد. از آینده نگری مالی چه می‌دانیم؟ ایمان اسلامیان، کارشناس اقتصادی در این باره توضیح می‌دهد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد