زباله نایاب شد نوشابه گران شد

قیمت انواع نوشابه و ماءالشعیر از هفته اول آبان برای پنجمین بار افزایش پیدا کرد. به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان ماء الشعیر به دلیل کاهش مصرف مردم و نبود قوطی و شیشه، تولید نوشیدنی ها ۳۰ درصد کاهش پیداکرده است. « اکو ایران» در این گزارش به ریشه یابی علت های احتمالی گرانی قیمت نوشابه پرداخته است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد