از اغوای بورس تا نارضایتی جمعی

پس شد آنچه شد! غالب کارشناسان و سهامداران کهنه‌کار بازار سرمایه بارها این امر را گوشزد می‌کردند که نتیجه چنین رشد غیرعادی، یک ریزش غیرعادی است.

اما مسأله مهم نحوه ورود دولت به زمین بازی بورس بود. روزهایی که همچون یک مشاور سرمایه‌گذاری به مردم پیشنهاد می‌شد که بجای سرمایه‌گذاری در طلا و ارز، در بورس سرمایه‌گذاری کنند. حال این سهامداران تازه وارد مدعی‌اند که به توصیه دولت وارد فضای سرمایه‌گذاری در بازار سهام شده‌اند و از ضرر و‌ زیانی که در این مدت نصیبشان شده معترضند. باید دید واکنش دولت و سازمان بورس به این اعتراضات چیست؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد