خسارت گل به خودی فدراسیون فوتبال

خسارت گل به خودی فدراسیون فوتبال ۳۰۰ میلیارد تومان در کمتر از یکسال از کف فوتبال ایران رفت. آن هم در شرایطی که دولت چه برای هزینه های جاری و چه هزینه های عمرانی، با کسری منابع شدید مواجه است و وضعیت معیشتی دهک های پایین در بحران به سر می برد. هدررفت منابع در فوتبال ایران از کجا آب می خورد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد