گروه بیست، بیانیه توزیع جهانی واکسن کرونا

مرور مطبوعات جهان، دوشنبه ٢٣ نوامبر ٢٠٢٠

فایننشیال تایمز: رهبران بیست اقتصاد قدرتمند دنیا، قول دادند دسترسی جهانی به واکسن کرونا را تسهیل کنند.

مجله آنتروپرونر: فرهنگ یک کمپانی، همه چیز آن است

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد