کمک کرونا به کتابفروشان

فروش طرح پاییزه کتاب امسال با افزایش قابل توجه فروش در مقایسه با دوره‌ گذشته خود که تابستان امسال برگزار شده بود، رکوردی قابل توجه را در فروش ثبت کرد.

طرح تابستانه امسال ۱۳ روز طول کشید و در این مدت ۱۹/۵ میلیارد تومان فروش داشت؛ اما طرح پاییزه که تنها هفت روز برگزار شد، ۱۹/۸ میلیارد تومان رکورد زد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد