روز بعد از واقعه

روزنامه ها هنوز تحت تاثیر ترور شهید محسن فخری زاده هستند، مخصوصا که دیروز پیام رهبری در ارتباط با این ماجرا منتشر شد که در آن خواسته شده بود نه تنها عاملان این جنایت شناسایی شده و مجازات شوند بلکه راه شهید فخری زاده هم ادامه پیدا کند.

روزنامه ها علاوه بر این واقعه، به مسائل اقتصادی هم پرداختند، از ریشه یابی نا به سامانی در بازار مرغ گرفته تا گنجانده شدن فروش اوراق در بودجه ۱۴۰۰ و انتشار تورم ماهانه استان ها که نشان می دهد استان های محروم با تورم بیشتری رو به رو بوده اند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد